Korespondencja NRPiP w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam zestawienie dotyczące korespondencji wysłanej przez NRPiP w związku ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z...