Nasi kandydaci do samorządu

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży popiera zaangażowanie przedstawicieli naszych zawodów w rozwój samorządności i działania na rzecz społeczności lokalnych. Prezentujemy postaci naszych koleżanek pielęgniarek i położnych do rad miast, gmin i powiatów oraz sejmiku. Gratulujemy decyzji i życzymy powodzenia!