Dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o POZ.