Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 sierpnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. NIPiP przygotowała opinię prawną w sprawie samodzielnego ordynowania
    i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne
    (opinia w załączeniu)
  2. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 sierpnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

Załącznik