Link do informacji o ankiecie:

https://nipip.pl/ankieta-dla-pracownikow-ochrony-zdrowia-bezposrednio-zaangazowanych-w-opieke-nad-matkami-noworodkami-na-poziomie-placowki-podczas-pandemii-covid-19/