APEL NR 2
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w gabinecie poz tzw. „pielęgniarek praktyki”.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych nie zostały uwzględnione pielęgniarki pracujące w gabinetach zabiegowych poz.
Takie traktowanie i różnicowanie pielęgniarek jest naganne etycznie a także prowadzi do konfliktów między personelem w zakładzie pracy.

APEL NR 2