APEL NR 3
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie obniżenia wieku emerytalnego pielęgniarkom i położnym pracującym bezpośrednio przy łóżku chorego

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
o podjęcie działań zmierzających do obniżenia wieku emerytalnego dla pielęgniarek i położnych.
Praca pielęgniarki i położnej przy łóżku chorego wpływa niekorzystnie na układ kostny, naczyniowy, co skutkuje zmianami zwyrodnieniowymi, żylakami podudzi i chorobami kręgosłupa.
Praca pielęgniarki i położnej szczególnie w systemie zmianowym jest wyczerpująca pod względem fizycznym i psychicznym.
Obniżenie wieku emerytalnego pozwoliłoby na powstrzymanie rozwoju chorób związanych z wykonywanie pracy pielęgniarki i położnej.

APEL NR 3