Z życia Izby 2019

1. /07-08.01.2019r/ – I Krajowa Konferencja Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019” – udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
2. /16.01.2019r/ – Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Izb – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
3. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
4. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
5. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
6. /31.01.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Kolnie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
7. /05-06.02.2019r/ – Szkolenie dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, Skarbników, księgowych oraz pracowników obsługujących rejestry – udział wzięły Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży
8. /18.02.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
9. /20.02.2019r/ – Uroczyste wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pielęgniarek – udział wzięły pielęgniarki wytypowane do odznaczeń oraz osoby wręczające : Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyńska Maria Dziekońska, Dyrektor PUP w Łomży Mieczysław Bieniek
10. /20.02.2019r/ – XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży -udział wzięli delegaci, oraz Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski
11. /22.02.2019r/ – Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łomży – udział wzięła Izabela Metelska i Ewa Fiega
12. /23.02.2019r/ – Konferencja „Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom” organizowana przez firmę Convatec pod honorowym patronatem OIPiP w Łomży
13. /27.02.2019/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
14. /08.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży
15. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
16. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
17. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
18. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń
19. /28.03.2019r/ – Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Informatycznej i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
20. /04.04.2019r/ – Ślubowanie i przyjęcie czepków pielęgniarskich w PWSIiP Wydziału Nauk o Zdrowiu – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
21. /05.04.2019r/ – Spotkania Forum Samorządów zaufania publicznego w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
22. /08.04.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
23. /24.04.2019r/ – Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
24. /07.05.2019r/ – Konwent Przewodniczących – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
25. /09.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Ostrołęce – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
26. /13.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca OIPIP Ewa Fiertek
27. /21.05.2019r/ – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej „ Pielęgniarstwo w Perspektywie XXI wieku. Wartość. Praca. Zdrowie.
28. /24.05.2019r/ – Promocja książki Jolanty Łodzińskiej „Zjawiska wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczna na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim”- udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
29. /04-05.06.2019r/ – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, oraz Delegat na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Ewa Fiega
30. /05-06.06.2019r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska,
31. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych w Łomży
32. /12.06.2009r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia – udział wzięli członkowie Komisji
33. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej – udział wzięli członkowie Komisji
34. /13.06.2019r/ – Uroczystość związana z obchodami 15 – lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP Ewa Firertek
35. /26.06.2019r/ – Jubileuszowy Piknik Integracyjny organizowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Kownatach – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
36. /15.07.2019r/ – Posiedzenie Okręgowego Prezydium ORPiP w Łomży
37. /21.08.2019r/ – Posiedzenie Okręgowego Prezydium ORPiP w Łomży
38. /29-30.08.2019r/ – Przywiezienie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – Pielęgniarki, do kościoła pw. Krzyża św. w Łomży
39. /04.09.2019r/ – Posiedzenie komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
40. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
41. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalnej
42. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw przeszkoleń
43. /10.09.2019r/ – Konferencja „ Zdarzenie niepożądane w praktyce pielęgniarek i położnych zorganizowane przez NIPiP – udział wzięly Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży Ewa Firtek
44. /10.09.2019r/ – Posiedzenie komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
45. /11-12.09.2019r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży zabela Metelska
46. /20-22.09.2019r/ – Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „ Koordynowana Opieka Zdrowotna- Kierunek zmian systemu opieki zdrowotnej
47. /30.09.2019r/ – Posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko ordynatora pionu laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
48. /1-2.10.2019r/ – Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych
49. /5-6.10.2019r/ – Akademia opieki długoterminowej- bezpłatne dwudniowe szkolenie z praktycznych aspektów żywienia- leczenia ran i rehabilitacji – udział członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych naszej Izby
50. /15.10.2019r/ – Posiedzenie ORPiP w Łomży
51. /06.11. 2019r/ – w Konferencji pt. „Nowości w opiece położniczej, neonatologicznej,
pediatrycznej”
52. /15.112019r/ – Szkolenie „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”
53. /14.11.2019r/ – Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży
54. /22.11.2019r/ – Szkolenie pt. „Zagadnienia prawa medycznego w pracy pielęgniarki i położnej”
55. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
56. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia
57. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalnej
58. /06.12.2019r/ – Spotkanie w Podlaski Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w sprawie podjęcia działań kontrolnych podmiotów leczniczych mających status świadczeniodawców w zakresie zgodności wykonywania działalności z przepisami określającymi normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Izabela Metelska
59. /13.12.2019r/ – Szkolenie dla pielęgniarek i położnych „RODO w praktyce – krok po kroku”