Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium 2021

Posiedzenia ORPiP 10 grudnia 2021 r

 1. Uchwała Nr 1034/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia  księgowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 1035/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie  podwyżki wynagrodzenia pracownikowi ds. rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1036/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie  podwyżki wynagrodzenia pracownikowi biura OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 1037/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawi częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych    form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPIP w Łomży
 5. Uchwała Nr 1038/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie partycypowania w kosztach konferencji interdyscyplinarnej dla Pielęgniarek i Położnych
 6. Uchwała Nr 1039/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Łomży  z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 1040/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  10 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracowników etatowych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 1041/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członka OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1042/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021r.  w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 1043/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 11. Uchwała Nr 1044/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 12. Uchwała Nr 1045/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 13. Uchwała Nr 1046/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenie Prezydium ORPiP 19 listopada 2021 r

 1. Uchwała Nr 1025/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych pielęgniarza
 2. Uchwała Nr 1026/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych pielęgniarza
 3. Uchwała Nr 1027/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 4. Uchwała Nr 1027/1/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 1028/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  19 listopada 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 6. Uchwała Nr 1029/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 1029/1/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 1030/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 1031/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 10. Uchwała Nr 1032/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 1033/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP 28.10.2021

 1. Uchwała Nr 1013/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1014/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1015/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 1016/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz      wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 1017/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 października 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 1018/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  28 października 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 1019/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie   częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 1020/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1021/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 10. Uchwała Nr 1022/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 1023/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 12. Uchwała Nr 1024/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

POSIEDZENIE ORPiP 06.10.2021 r

 1. Uchwała  Nr 989/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 2. Uchwała  Nr 990/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 3. Uchwała  Nr 991/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 4. Uchwała  Nr 992/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wydania duplikaty prawa wykonywania zawodu z powodu zniszczenia
 5. Uchwała  Nr 993/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała  Nr 994/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała  Nr 995/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała  Nr 996/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała  Nr 997/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała  Nr 998/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała  Nr 999/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przyznania nagrody emerytalnej dla członka samorządu  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała  Nr 1000/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała  Nr 1001/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała  Nr 1002/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu kalendarzy Vademecum Pielęgniarki i Położnej na potrzeby ORPiP w Łomży
 15. Uchwała  Nr 1003/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z rejestru w CEIDG przedsiębiorcy IPMC Przemysław Warnke organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała  Nr 1004/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie opłacenia kosztów prawnika na potrzeby Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 17. Uchwała  Nr 1005/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu szyby ochronnej (plexi) na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 18. Uchwała  Nr 1006/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu programu Excel na potrzeby księgowości i biura OIPiP w Łomży
 19. Uchwała  Nr 1007/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021r. w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 20. Uchwała  Nr 1008/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 21. Uchwała  Nr 1009/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 22. Uchwała  Nr 1010/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 23. Uchwała  Nr 1011/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 24. Uchwała  Nr 1012/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 05.08.2021 r

 1. Uchwała Nr 958/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 959/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 960/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 961/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 962/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 963/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 964/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 965/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 966/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 967/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 968/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 969/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała Nr 970/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała Nr 971/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała Nr 972/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała Nr 973/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 17. Uchwała Nr 974/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 18. Uchwała Nr 975/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała Nr 976/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała Nr 977/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała Nr 978/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 22. Uchwała Nr 979/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 23. Uchwała Nr 980/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 24. Uchwała Nr 981/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 25. Uchwała Nr 982/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 26. Uchwała Nr 983/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 27. Uchwała Nr 984/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie:przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 28. Uchwała Nr 985/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 29. Uchwała Nr 986/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 30. Uchwała Nr 987/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zakupu laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łomży
 31. Uchwała Nr 988/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zakupu szaf metalowych na potrzeby Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Łomży oraz Okręgowego Sodu Pielęgniarek i Położnych  w Łomży

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 28.06.2021 r

 1. Uchwała Nr 948/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 949/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 950/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 4. Uchwała Nr 951/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 952/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 953/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 954/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka  samorządu zarażonego Covid-19
 8. Uchwała Nr 955/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 956/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 957/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

POSIEDZENIE ORPiP 14.05.2021 r

 1. Uchwała Nr 936/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 937/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 3. Uchwała Nr 938/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 4. Uchwała Nr 939/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała Nr 940/VII/2021Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 6. Uchwała Nr 941/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 7. Uchwała Nr 942VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 943/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 9. Uchwała Nr 944/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 10. Uchwała Nr 945/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 946/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 947/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń na potrzeby Izby

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 16.04.2021 r

 1. Uchwała Nr 933/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 934/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 3. Uchwała Nr 935/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 kwietnia  2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 12.03.2021 r

 1. Uchwała Nr 911/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 912/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 913/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 914/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 915/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 6. Uchwała Nr 916/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 7. Uchwała Nr 917/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 8. Uchwała Nr 918/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 9. Uchwała Nr 919/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 10. Uchwała Nr 920/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu ponownego zachorowania na COVID -19
 11. Uchwała Nr 921/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 922/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 923/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 924/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 925/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 926/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  Łomży na rok 2021                                      
 17. Uchwała Nr 927/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2020
 18. Uchwała Nr 928/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 19. Uchwała Nr 929/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 20. Uchwała Nr 930/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 21. Uchwała Nr 931/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 22. Uchwała Nr 932/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania i składu Komisji do sprawa wypisywania recept

POSIEDZENIE ORPiP 20.01.2021 r

 1. Uchwała Nr 903/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 2. Uchwała Nr 904/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia  2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 3. Uchwała Nr 905/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2021 działającego przy OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 906/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 5. Uchwała Nr 907/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2021
 6. Uchwała Nr 908/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 7. Uchwała Nr 909/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 910/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin