Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium 2022

ORPiP 15.12.2022 r

 1. Uchwała Nr 1167/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 1. Uchwała Nr 1168/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 1. Uchwała Nr 1169/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 1170/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 1. Uchwała Nr 1171/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1172/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1173/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1174/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1175/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1176/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1177/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu w związku z zachorowaniem na Covid-19
 1. Uchwała Nr 1178/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 1. Uchwała Nr 1179/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1180/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1181/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1182/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1183/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
 1. Uchwała Nr 1184/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2021 działającego przy OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1185/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 1. Uchwała Nr 1186/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1187/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1188/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1189/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku pracownik do spraw rejestru OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1190/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia  2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 799/VII/2020 ORPiP w Łomży z dnia 14.03.2020 r. o  przyznaniu jednorazowej bezzwrotnej  zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 2. Uchwała Nr 1191/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r w sprawie przyznania dodatku specjalnego za wykonywanie dodatkowych czynności przy przygotowaniu i realizacji kursu specjalistycznego „Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek i położnych w okresie 30 wrzesień – 20 listopad 2022

Prezydium ORPiP 21.11.2022 r

 1. Uchwała Nr 1164/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 1165/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada  2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarza  do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1166/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych

Prezydium ORPiP 10.11.2022 r

 1. Uchwała Nr 1153/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 1154/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1155/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 1156/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 1157/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada  2022 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 6. Uchwała Nr 1158/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada  2022 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 1159/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 8. Uchwała Nr 1160/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  
 9. Uchwała Nr 1161/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 1162/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalnie w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych KOM/1/Łomża
 11. Uchwała Nr 1163/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych  EKG/1/Łomża

Prezydium ORPiP 09.09.2022 r.

 1. Uchwała Nr 1146/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
 2. Uchwała Nr 1147/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1148/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 1149/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1150/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 1151/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 09 września 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 1152/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych KOM/1/Łomża, EKG/1/Łomża

ORPiP 12.08.2022 r.

 1. Uchwała Nr 1110/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 1111/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała Nr 1112/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 1113/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 1114/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 1115/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 1116/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 1117/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia   2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1118/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia  2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 10. Uchwała Nr 1119/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 11. Uchwała Nr 1120/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 1121/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 1122/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1123/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 1124/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 1125/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 1126/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 1127/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 1128/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 1129/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 1130/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 1131/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 1132/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 1133/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 25. Uchwała Nr 1134/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 26. Uchwała Nr 1134/1/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych,  które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 27. Uchwała Nr 1134/2/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 28. Uchwała Nr 1134/3/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku  w sprawie  wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych,  które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 29. Uchwała Nr 1134/4/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 30. Uchwała Nr 1134/5/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 31. Uchwała Nr 1134/6/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 32. Uchwała Nr 1134/7/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 33. Uchwała Nr 1134/8/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 34. Uchwała Nr 1134/9/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 35. Uchwała Nr 1134/10/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 36. Uchwała Nr 1134/11/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 37. Uchwała Nr 1134/12/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 38. Uchwała Nr 1134/13/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 39. Uchwała Nr 1134/14/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 40. Uchwała Nr 1134/15/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 41. Uchwała Nr 1134/16/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 42. Uchwała Nr 1134/17/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 43. Uchwała Nr 1134/18/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 44. Uchwała Nr 1134/19/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 45. Uchwała Nr 1134/20/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 46. Uchwała Nr 1134/21/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 47. Uchwała Nr 1134/22/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 48. Uchwała Nr 1134/23/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 49. Uchwała Nr 1134/24/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 50. Uchwała Nr 1134/25/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 51. Uchwała Nr 1134/26/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 52. Uchwała Nr 1134/27/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 53. Uchwała Nr 1134/28/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 54. Uchwała Nr 1134/29/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 55. Uchwała Nr 1134/30/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie wykreślenia z urzędu praktyk zawodowych pielęgniarek/położnych, które nie dopełniły obowiązku wykreślenia z rejestru RPWDL w związku z zakończoną działalnością
 56. Uchwała Nr 1135/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 57. Uchwała Nr 1136/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu w związku z zachorowaniem na Covid-19
 58. Uchwała Nr 1137/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 59. Uchwała Nr 1138/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 60. Uchwała Nr 1139/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 61. Uchwała Nr 1140/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  12 sierpnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 62. Uchwała Nr 1141/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 63. Uchwała Nr 1142/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2022/2023
 64. Uchwała Nr 1143/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora w projekcie „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
 65. Uchwała Nr 1144/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia12 sierpnia 2022 r. w w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności ustawowej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 66. Uchwała Nr 1145/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności ustawowej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
 67. Uchwała Nr  1145/1/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie likwidacji lokaty z przeznaczeniem na zakup lokalu na potrzeby OIPiP w Łomży

ORPiP 30.06.2022 r

 1. Uchwała Nr 1096/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 1097/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu  niewykonywania zawodu położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu położnej  przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 1098/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 4. Uchwała Nr 1099/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 5. Uchwała Nr  1100/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 6. Uchwała Nr 1101/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 7. Uchwała Nr 1102/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 1103/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 9. Uchwała Nr 1104/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP  w Łomży
 10. Uchwała Nr 1105/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP  w Łomży
 11. Uchwała Nr 1106/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy z radcą prawnym zatrudnionej w Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 12. Uchwała Nr 1107/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia radcy prawnego na potrzeby OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 1108/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży jako organizatora bezpłatnego kształcenia podyplomowego do rejestru podmiotów  prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała Nr 1109/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyłonienia realizatorów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer07.01.00-IP.05-00-004/21.

Prezydium ORPiP 05.05.2022 r

 1. Uchwała Nr 1089/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1090/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1091/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 1092/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1093/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 6. Uchwała Nr 1094/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 1095/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży

ORPiP 08.04.2022 r

 1. Uchwała Nr 1074/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 2. Uchwała Nr 1075/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 1076/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu  niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o  odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 4. Uchwała Nr 1077VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 1078/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 1079/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia  2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 1080/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 8. Uchwała Nr 1081/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwiecień 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 9. Uchwała Nr 1082/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracowników etatowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 1083/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego  Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych  Łomży na rok 2022
 11. Uchwała Nr 1084/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby   Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2021
 12. Uchwała Nr 1085VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy z pracownikiem do spraw rejestru  zatrudnionej w  Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży  
 13. Uchwała Nr 1086/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku pracownik do spraw rejestru OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1087/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji szkolenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej dla pielęgniarek i położnych oraz pokryć koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem w trybie online
 15. Uchwała Nr 1088/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Polską Misję Medyczną

ORPiP 08.02.2022 r

 1. Uchwała Nr 1047VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1048/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1049/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 1050/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1051/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 6. Uchwała Nr 1052/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu położnej
 7. Uchwała Nr 1053/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 8. Uchwała Nr 1054/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 1055/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z  powodu  niewykonywania zawodu położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia  pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu położnej  przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 10. Uchwała Nr 1056/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 11. Uchwała Nr 1057/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 12. Uchwała Nr 1058VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 1059/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1060/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 1061/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 1062/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 1063/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2022
 18. Uchwała Nr 1064/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2022
 19. Uchwała Nr 1065/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2022
 20. Uchwała Nr 1066/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2022 działającego przy OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 1067/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 22. Uchwała Nr 1068/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów wykonania Systemu Samorządu Pielęgniarek i Położnych
 23. Uchwała Nr 1069/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2022
 24. Uchwała Nr 1070/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie:   prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży  na rok 2022
 25. Uchwała Nr 1071/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zakupu niszczarki na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 1072/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wytypowania do odznaczenia członków samorządu pielęgniarek i położnych Krzyżem Zasługi
 27. Uchwała Nr 1073/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin