Archiwum - Z życia Izby 2017

/10.01.2017r./

Szkolenie BHP – udział wzięli pracownicy OIPiP Łomża


/17.01.2017r./

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


/17.01.2017r./

Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń


/19.01.2017r./

Konferencja Warszawa – udział wzięła  Izabela Metelska


/27.01.2017r./

 TU INTER 25 – lecie udział w uroczystości wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/27.01.2017r./

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia


/27.01.2017r./

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – uczestniczyła Pani Przewodnicząca Rady


/08.02.2017r./

Spotkanie w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, z pielęgniarkami i położnymi –  Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/09.02.2017r./

Debata ekspercka „Opieki Długoterminowej z zmiany systemowe w Polsce” w Warszawie – udział w debacie wzięły pielęgniarki pracujące w ramach opieki długoterminowej.


/14.02.2017r./

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży


/28.02.2017r./

Konferencja pt. „ Rola pielęgniarki i położnej podstawowej  opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie   zdrowia”


/01.03.2017r./

Spotkanie Rekrutacyjne Zawodów Medycznych Dotyczących Pracy w Niemczech – w spotkaniu wzięli udział : Przewodnicząca OIPiP  Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca OIPiP Anna Karwowska, członkowie


/14 -16 .03.2017r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP   Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/20.03.2017r./

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży


/21.03.2017r./

 Posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży


/29.03.2017r./

Komisja Do Spraw Przeszkoleń


/29.03.2017r./

 XXVIII Zjazd Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli delegaci oraz członkowie OIPiP


/01.04.2017r./

Specyfika problemów pielęgnacyjnych osób ze stomią z uwzględnieniem stomii powikłanej


/11.04.2017r/

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży


/20.04.2017r/

Czepkowanie w PWSiP w Łomży – udział wzięła Ewa Fiega


/21.04.2017r/

Konferencja naukowa w NZOZ MD CARE Podlasie Dworaki Staśki


/27.04.2017r/

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i dzień Położnej w Ostrołęce – udział wzięła Anna Karwowska


/08.05.2017r/

Szkolenie z zakresu Systemu Monitorowania Kształcenia w Warszawie – udział wzięły Izabela Metelska, Wanda Bogusz, Jolanta Toczko


/11.05.2017r/

Prezydium ORPiP w Łomży


/16.05.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


/16.05.2017r/

Podlaskie Forum Samorządowe Zawodów Zaufania Publicznego – udział wzięła Izabela Metelska


/17.05.2017r/

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Łomży


/29-30.05.2017r/

Szkolenie Okręgowych Rzeczników przeprowadzone przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie – udział wzięła Wanda Orzechowska


/30.05.2017r/

III Konferencja Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –  uczestniczyła Izabela Metelska


/01.06.2017r/

Konwent Przewodniczących w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Łomży Izabela Metelska


/02.06.2017r/

Szkolenie dla Przewodniczących w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych


/05-06.06.2017r/

Szkolenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięły: Beata Krzyżanowska Przewodnicząca OSPiP i Monika Pietruszka Wiceprzewodnicząca OSPiP


/14.06.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/26-29.06.2017r/

Obchody XX – lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Łomży Izabela Metelska


/04.07.2017r/

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/14.07.2017r/

Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/18.07.2017r/

Szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/06.09.2017r/

III Podlaska Konferencja Diabetologiczna


/07.09.2017r/

Spotkanie założycielskie Forum Zawodów Zaufania Społecznego w Białystok


/08.09.2017r/

Konferencja Naukowa „Promocja Zdrowia podstawą zdrowia publicznego. Promocja zdrowia dla osób starszych w Warszawie – udział wzięły członkowie samorządu OIPiP w Łomży


/09.09.2017r/

Konferencja „Pielęgniarki i położne przed organami wymiaru sprawiedliwości”


/13-14.09.2017r/

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Suwałki – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/20.09.2017r/

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/20.09.2017r/

Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/20.09.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście.


/25.09.2017r/

Forum Zaufania Publicznego – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Łomży Izabela Metelska


/04.10.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/09.10.2017r/

Wizytacja Naczelnej Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży


/19-20.10.2017r/

Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku


/21.10.2017r/

„Wspomnienie Św. Łukasza Ewangelisty” patrona Pracowników Służby Zdrowia w Zespole Szkół Katolickich w Łomży


/30.10.2017r/

Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Pani Izabeli Metelskiej z Wicemarszałkiem


/07.11.2017r/

Spotkanie Przewodniczącej OIPiP  Izabeli Metelskiej z Dyrektorem   Szpitala Wojewódzkiego w Łomży


/09.11.2017r/

 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży


/13.11.2017r/

 Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP  w Łomży  Izabela Metelska


/16.11.2017r/

 Spotkanie Przewodniczącej OIPiP pani Izabeli Metelskiej ze studentami III roku licencjatu PWSiP w Łomży


/18.11.2017r/

XXV Łomżyńskie dni walki z Cukrzycą pod hasłem „Kobieta i mężczyzna –  czy cukrzyca ma płeć”- udział wzięła             Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży Anna Karwowska


/30.11.2017r/

Komisja do spraw Warunków Pracy i Płacy przy NRPiP Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP  w Łomży  Izabela Metelska


/05.12.2017r/

Spotkanie Konsultantów dziedzinie pielęgniarstwa z Kierowniczą  Kadrą Pielęgniarską Województwa Podlaskiego – udział wzięła  Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży Anna Karwowska


/07.12.2017r/

Spotkanie Koła Emerytek oraz Młodej Pielęgniarki/Pielęgniarza


/12.12.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście


/13-14.12.2017r/

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/24.12.2017r/

Zaproszenie do Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” na Wigilię – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w  Łomży Izabela Metelska