Posiedzenie ORPiP z dnia 07.12.2018 r

1. Uchwała 564/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 2. Uchwała 565/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 3. Uchwała 566/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek...

Posiedzenie ORPiP z dnia 10.10.2018 r

1. Uchwała Nr 537/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 2. Uchwała Nr 538/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 3. Uchwała Nr 539/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 18 września 2018 r

1. Uchwała Nr 529/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych 2. Uchwała Nr 530/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez...

Nasi kandydaci do samorządu   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży popiera zaangażowanie przedstawicieli naszych zawodów w rozwój samorządności i działania na rzecz społeczności lokalnych. Prezentujemy postaci naszych koleżanek pielęgniarek i położnych...