Posiedzenie ORPiP z dnia 07.12.2018 r

1. Uchwała 564/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 2. Uchwała 565/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 3. Uchwała 566/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek...

Posiedzenie ORPiP z dnia 10.10.2018 r

1. Uchwała Nr 537/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 2. Uchwała Nr 538/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 3. Uchwała Nr 539/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 18 września 2018 r

1. Uchwała Nr 529/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych 2. Uchwała Nr 530/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia  25 lipca 2018 r

Uchwała Nr 513/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 514/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia  06 lipca 2018 r

  Uchwała Nr 501/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 502/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i...

Posiedzenie ORPiP z dnia 12 czerwca 2018 r

Uchwała Nr 485/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 486/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 487/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie...