ORPiP z dnia 12 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 403/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 404/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 405/VII/2017 w sprawie...

PREZYDIUM ORPiP z dnia 09 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 401/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 402/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i...

PREZYDIUM ORPiP z dnia 17 października 2017 r.

Uchwała Nr 394/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 395/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych...

ORPiP od 28 kwietnia do 20 września 2017r.

PREZYDIUM ORPiP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 1. Uchwała Nr 293/VII/2017/ w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat PREZYDIUM ORPiP z dnia 11...

PREZYDIUM ORPiP z dnia 20 marzec 2017 r.

1. Uchwała Nr 289/VII/2017/ w sprawie porozumienia z radcą prawnym 2. Uchwała Nr 290/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych 3. Uchwała Nr 291/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych 4....

ORPiP z dnia 14 luty 2017 r.

1. Uchwała Nr 242/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą 2. Uchwała Nr 243/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu...