Prezydium ORPiP 09.09.2022 r.

Uchwała Nr 1146/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 09 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży Uchwała Nr...

ORPiP 12.08.2022 r.

Uchwała Nr 1110/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży Uchwała Nr 1111/VII/2022...

ORPiP 30.06.2022 r

Uchwała Nr 1096/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży Uchwała Nr 1097/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 czerwca...

Prezydium ORPiP 05.05.2022 r

Uchwała Nr 1089/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 1090/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek...

ORPiP 08.04.2022 r

Uchwała Nr 1074/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  Uchwała Nr 1075/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08...

ORPiP 08.02.2022 r

Uchwała Nr 1047VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 1048/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i...