Informacja

Warszawa, 27 lutego 2023 r. NIPIP-NRPiP-OIE.060.26.2023 Pani / Pan Przewodnicząca / Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   Szanowni Państwo, W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011...