Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce

W dniu 9 lutego 2017r. w Warszawie odbyła się debata ekspercka pt. „Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce” zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Celem debaty było budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia w Polsce w świetle zmian systemowych.

Debatę poprzedziły dwa wystąpienia gości – pani Zofii Małas – Prezesa NRPiP – i pani dr nauk o zdr. Grażyny Wójcik – Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Piotr Błędowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, pani dr n. o zdr. Mariola Rybka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pani Maria Matusiak – przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP, pani Ewa Borek – prezes Fundacji „My pacjenci”, pani Lilianna Kimber – Dziwisz – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w województwie mazowieckim, pani Anna Kozieł – przedstawiciel biura Banku Światowego w Warszawie, pani mgr Beata Mróz – prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Opieki Długoterminowej, pani dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, pani dr n. med. Iwona Markiewicz – ekspert zespołu ds. wyceny świadczeń w OPD.

W ramach debaty odbyły się trzy sesje, z których każda była zakończona panelem dyskusyjnym:

1) potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie opieki długoterminowej w Polsce – zapotrzebowanie i dostępność świadczeń – w toku sesji prelegenci przedstawili stan zabezpieczenia świadczeń opieki długoterminowej w Polsce oraz zapotrzebowanie na świadczenia w świetle badań;

2) budowanie modelu opieki długoterminowej w Polsce – dokąd zmierzamy? – w ramach sesji przedstawiono sytuację opieki długoterminowej w Polsce w świetle rozwiązań światowych, polskie standardy legislacyjne i organizacyjne w OPD i kierunki zmian, a także konieczność przygotowania modelu opieki koordynowanej dla sektora opieki długoterminowej;

3) finansowanie opieki długoterminowej w Polsce– założenia systemowe a praktyka – w ramach sesji przedstawiono obecne zasady finansowania i wycenę świadczeń opieki długoterminowej w Polsce, a także rekomendacje i propozycje kierunków zmian w zakresie finansowania OPD z uwzględnieniem odpowiedniej jakości świadczeń medycznych w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej.