Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 1 czerwca 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy informację o spotkaniu online w dniu 29 maja br. w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ. (pismo w załączeniu)
  2. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia przedstawiono informację na temat dotychczasowych działań w walce z epidemią koronawirusa:
    ·         problem przeprowadzenia badań przesiewowych dla medyków oraz innych grup zawodowych ( pracowników szkół, przedszkoli, żłobków)
    ·         oszacowano, iż obecna sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, ale należy przygotować się na jesienny szczyt
    Przedstawiono również plan dalszych działań podejmowanych w oparciu o opinie i ekspertyzy epidemiologów – gwarancja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
  3. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 1 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK