Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
p
odjęte w dniu 27 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. NIPiP wystosowała do Premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt. 30 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (pismo w załączeniu)
  1. Na prośbę NIPIP Minister Zdrowia przygotował informacje na temat zasad kierowania do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności: zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wytyczne MZ znajdują się w załączonym pliku.
  1. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 27 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK