Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 22 stycznia 2021 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę określonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19,
  2. Pismo w sprawie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydane na podstawie decyzji administracyjnej wraz z odpowiedzią,
  3. Aktualizacja aktów prawnych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Do pobrania:

Załączniki