Plan II Kongresu Położnych Rodzinnych

I DZIEŃ SOBOTA 07.04.2018

8.30-9.30 Rejestracja uczestników Kongresu
9.30-9.45 Powitanie uczestników oraz zaproszonych gości – Prezes OSPR mgr Agnieszka Kamińska-Nowak
9.45-10.15 Twój zawód – Twoja firma. Jak założyć własny podmiot leczniczy? Wiceprezes OSPR
mgr Agnieszka Brześcińska
10.15-11.00 Założenia znowelizowanego standardu opieki okołoporodowej – dr hab. n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.45 Wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii dziecięcej – wykład przedstawiciela Polskiego Banku Komórek Macierzystych
11.45-12.15 Dokumentacja medyczna w pracy położnej POZ – mgr Ewa Janiuk
12.15-13.00 Konkurencyjny gabinet położnej – Prezes OSPR mgr Agnieszka Kamińska-Nowak
13.00-14.00 Obiad
14.00-15.00 System informatyczny w codziennej pracy położnej – obowiązki, wymogi, korzyści – Kamsoft
15.00-15.50 Panel dyskusyjny
17.00-17.30 Oligosacharydy mleka kobiecego, ich rola i znaczenie dla zdrowia dziecka –
prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
20.00 Uroczysta kolacja z niespodzianką

II DZIEŃ NIEDZIELA 08.04.2018r.

8.00-9.00 Śniadanie

WARSZTATY:
9.00-10.30
I grupa – Dobra komunikacja położnej rodzinnej z pacjentką
9.00-10.30
II grupa – Dobra komunikacja położnej rodzinnej z pacjentką
10.45-11.30
III grupa – Dobra komunikacja położnej rodzinnej z pacjentką
10.45-11.30
IV grupa – Dobra komunikacja położnej rodzinnej z pacjentką
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-11.30
I grupa – Warsztaty z dokumentacją położnej POZ
10.45-11.30
II grupa – Warsztaty z dokumentacją położnej POZ
9.00-10.30
III grupa – Warsztaty z dokumentacją położnej POZ
9.00-10.30
IV grupa – Warsztaty z dokumentacją położnej POZ
12.00-12.30
Podsumowanie II Kongresu Położnych Rodzinnych
12.30-13.00 Omówienie przez członków OSPR spraw bieżących Stowarzyszenia
13.00 Obiad
14.00 Wręczenie certyfikatów uczestnikom Kongresu
14.00 Zaproszenie do AGAMED