Józefa Szczurek Żelazko od 1 marca jest Wiceministrem Zdrowia. Funkcję tą zaproponowała jej  premier Beata Szydło. Ma wspierać Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w reformowaniu służby zdrowia.

Urodziła się  14 marca 1961r. w Nowym Sączu, ukończyła Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego (Studia Podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów).

Józefa Szczurek – Żelazko pracowała jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, potem jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Medycznych w  Nowym Sączu. Potem pracowała na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, a następnie naczelnej pielęgniarki. Z chwilą wprowadzenia reformy administracji publicznej pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Od 2001r. pełni funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Od 2010 roku pełni funkcję Radnej Województwa Małopolskiego. Z racji posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy zawodowej, Sejmik Województwa Małopolskiego powierzył jej funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, jest również członkiem Komisji Ochrony Zdrowia oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Przedsiębiorczości i Innowacji. W styczniu 2013r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odebrała wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”.