Komunikat dla pielęgniarek i położnych

w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku

z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

DO POBRANIA:

Komunikat NIPIP Koronawirus

Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową