Treść Komunikatu

 

Link dotyczący Komunikatu NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 rok

https://nipip.pl/komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-rozliczenia-srodkow-na-wzrost-wynagrodzen-pielegniarek-i-poloznych-za-2019-r/