20 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w
dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:
1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa
noworodka;
3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego;
4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.