Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

oraz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży

 

zapraszają

 na  szkolenie z zakresu prawa medycznego w pracy pielęgniarki i położnej, które odbędzie się w dniu  22 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,  ul. Studencka 19.

Prelegentami będą znakomici prawnicy:

– mec. Paweł Strzelec, który wygłosi wykład pt. „Zdarzenia niepożądane – bezpieczna pielęgniarka i położna ”

– mec. Andrzej Kurianowicz z wykładem „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wystawiania recept przez pielęgniarki i położne w świetle aktualnych zmian prawa medycznego”.

Są to zagadnienia szczególnie ważne w naszej codziennej pracy a nieznajomość zasad ich dotyczących może skutkować odpowiedzialnością zarówno zawodową, jak też cywilną i karną.

 

 

                                                                                         Z wyrazami szacunku 

                                                                                               Przewodnicząca

   Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

 Izabela Metelska