OIPiP w Białymstoku informuje o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK dofinasowane
ze środków publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

1) Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
w terminie do dnia 09.11.2020 r.

2) Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (pobrany ze strony internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) – złożyć do OIPiP
w Białymstoku w terminie do dnia 09.11.2020 r.

3) wraz z załącznikami:

 1. a) kserokopia Prawa wykonywania zawodu;
 2. b) zaświadczenie potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy
  w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat;
 3. Liczba miejsc na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa:

geriatrycznego dla pielęgniarek – 25

 1. Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w
  sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka
  – Regulaminy)
 2. Termin rozpoczęcia realizacji zajęć teoretycznych zostanie ogłoszony na stronie OIPiP w Białymstoku

Kierownik specjalizacji Pani dr n. med. Katarzyna Snarska 693-197-604