Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

Program konferencji

15 października 2018 r.

 

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

10.15–13.35 Sesja I

10.15–13.00 Obowiązujące standardy w pielęgniarstwie i położnictwie  jako wyznaczniki jakości w opiece nad pacjentem

Moderatorzy: -Ewa Janiuk –Wiceprezes NRPiP , Maria Kózka Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa

10.15 -10.35  Wyznaczniki jakości w pielęgniarstwie – dr hab. Maria Kózka prof. UJ

10.35- 10.55 Standard postępowania medycznego przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych w opiece położniczo-ginekologicznej -mgr Leokadia Jędrzejewska,

10.55 -11.15 Realizacja standardu opieki okołoporodowej w praktyce – dr n.   med. Grażyna Bączek,

11.15 – 11.35 Standard organizacyjny w anestezjologii – dr hab.  Danuta Dyk  prof.

11.35 -12.00  Przerwa kawowa

12.00 -12.20 Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym jako model zarządzania gwarantujący bezpieczeństwo opieki – dr. n.med. Krystyna Piskorz – Ogórek

12.20- 12.40  Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego-   dr Grażyna Kruk Kupiec

12.40 -13.00 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych- z perspektywy ubezpieczyciela–  Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, Inter Polska

13.00 14.00 Obiad

14.00–16.45 Sesja II Aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej ,

 Moderatorzy: – Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP , Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego 

14.00- 15.00- Zakres kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych, odmowa wykonania zlecenia lekarskiego, prawa pacjenta a odpowiedzialność kadry zarządzającej za organizację pracy  podległego personelu, braki  kadrowe pielęgniarek a zastępowalność innymi pracownikami. dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

Ochrona pielęgniarki i położnej w związku i podczas udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych- dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

15-00- 15.30  Przerwa kawowa

15.30-17.00 Aspekty prawne ochrony danych osobowych w praktyce podmiotu  leczniczego. Wojciech Wojtal, prawnik

19.00 Kolacja

 

16 października 2018 r.

 

9.00-10.00 Sesja III.

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce priorytetowe działania Ministerstwa Zdrowia

Moderatorzy: – Zofia Małas –Prezes NRPiP , Sebastian Irzykowski Wiceprezes NRPiP

9.00 – 10.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych – Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce  Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia 

Normy zatrudnienia 

Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych 

Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej 

10.00–10.30 Przerwa kawowa

10.30 -14.00  Sesja IV

 Współpraca samorządu zawodowego z kadrą kierowniczą podmiotu leczniczego

Moderatorzy: Zofia Małas- Prezes NRPiP, Mariola Łodzińska Wiceprezes NRPiP 

10.30 – 11.15 Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej jako wejście do zawodu

Przemysław Ośka, radca prawny,  Prawnik NIPiP

Przerwa w wykonywaniu zawodu – obowiązek odbycia przeszkolenia Przemysław Ośka, radca prawny,  Prawnik NIPiP

Orzecznictwo w sprawie niezdolności do wykonywania zawodu  pielęgniarki, położnej

Przemysław Ośka, radca prawny,  Prawnik NIPiP 

12.30-13.00 Podsumowanie konferencji – Zofia Małas- Prezes NRPiP

13.35–14.30 Obiad