Miło nam zakomunikować, że w dniach 24-25 maja 2019 roku w Hotelu „Filmar” **** odbędzie się już XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019”, połączona z XVII Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz jako nowość I Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa.

To wspólna inicjatywa:

Hospicjum im. J. Popiełuszki, Bydgoszcz
Hospicjum „Światło”, Toruń
Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK, Toruń
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Toruniu
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre, Toruń
we współpracy z:

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
pod patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Toruń
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Warszawa
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Katedry Pracy Socjalnej, Toruń
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
Pomysł na połączenie dotychczasowej formuły „Hospicjum” z Forum Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa Ratunkowego zrodził się jako odpowiedź na dużą częstość wyjazdów zespołów Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego do pacjentów znajdujących się pod opieką hospicjów oraz pobytach tych pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Stąd z miłą chęcią zobaczymy tę grupę osób na ich dwóch odrębnych sesjach oraz jednej wspólnej z uczestnikami Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2019” i Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii. Liczymy na owocną konferencję.

Szczegóły na stronie organizatora