1. Uchwała nr 214/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała nr 215/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała Nr 216/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 217/VII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie poprawkowego egzaminu ustnego po odbytym przeszkoleniu
 5. Uchwała Nr 218/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca  2024 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 6. Uchwała Nr 219/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca  2024 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 7. Uchwała Nr 220/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 8. Uchwała Nr 221/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 9. Uchwała Nr 222/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 10. Uchwała Nr 223/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie  przyznania nagrody dla członka samorządu odchodzącemu na emeryturę
 11. Uchwała Nr 224/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 12. Uchwała Nr 225/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała nr 226/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany  zapisu w paragrafie 25 pkt. 1 Regulaminu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 14. Uchwała Nr 227/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 czerwca   2024 r. w sprawie organizacji konferencji – pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki – pokrycie kosztów 26 Październik 2024r.
 15. Uchwała Nr 228/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia14.06.2024r. w sprawie Powołania komitetu organizacyjnego – Pielęgniarstwo Zaawansowanej Praktyki.
 16. Uchwała Nr 229/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 czerwca   2024 r. w sprawie organizacji kursu specjalistycznego – ordynowanie leków i wypisywanie recept – przy udziale uczestnika odpłatność 100zł
 17. Uchwała Nr 230/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  06.2024 r. w sprawie Podjęcie trójstronnej współpracy z pielęgniarkami z Ukrainy pomiędzy ORPiP w Łomży, MANS Łomża a Medyczne Kolegium Zawodowe w Kamieńcu Podolskim
 18. Uchwała nr 231/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie Przedłużenia umowy o prace po okresie próbnym – na    1 rok