1. Uchwała nr 152/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 153/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22  stycznia 2024 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 154/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 4. Uchwała Nr 155/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 5. Uchwała Nr 156/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 157/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 158/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu położnej
 8. Uchwała Nr 159/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 9. Uchwała Nr 160/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2024
 10. Uchwała Nr 161/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2024
 11. Uchwała Nr 162/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 163/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 164/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 165/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 166/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 167/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 168/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 18. Uchwała Nr 169/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji i pokrycia kosztów konferencji na temat „Jak zadbać o swój dobrostan i uniknąć wypalenia zawodowego”
 19. Uchwała Nr 170/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 20. Uchwała Nr 171/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 21. Uchwała Nr 172/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 22. Uchwała Nr 173/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 23. Uchwała Nr 174/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 24. Uchwała Nr 175/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji warsztatów z ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych