1. Uchwała Nr 189/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała nr 190/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w  Łomży
 3. Uchwała nr 191/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała nr 192/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 5. Uchwała nr 193/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 6. Uchwała nr 194/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 7. Uchwała nr 195/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 8. Uchwała nr 196/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 197/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 10. Uchwała Nr 198/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 11. Uchwała Nr 199/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 12. Uchwała Nr 200/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 13. Uchwała Nr 201/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarzowi o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 14. Uchwała Nr 202/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 15. Uchwała Nr 203/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 204/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 17. Uchwała Nr 205/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
 18. Uchwała Nr 206/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
 19. Uchwała Nr 207/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do spraw kształcenia działającej przy OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 208/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 209/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 210/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 211/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia  2024 roku w sprawie wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 24. Uchwała Nr 212/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zakupu krzeseł biurowych, zamówienie drzwi na wymiar, zabudowy ściany w Sali konferencyjnej biura OIPiP w Łomży
 25. Uchwała Nr 213/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji i pokrycia kosztów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo w obliczu zmian cywilizacyjnych” która odbędzie się w dniu 11.05.2024 r.