1. Uchwała Nr 1204/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie: przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1205/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie:      przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu   Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 1206/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 1. Uchwała Nr 1207/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego za wykonywanie dodatkowych czynności przy przygotowaniu i realizacji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w okresie 03 listopada – 22 grudnia 2022
 1. Uchwała Nr 1208/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 luty 2023 r. w sprawie  spłaty części kredytu inwestycyjnego na zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności ustawowej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1209/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 28 luty 2023r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 1. Uchwała Nr 1210/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie  podwyższenia wysokości nagrody emerytalnej dla pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę będących członkami samorządu
 1. Uchwała Nr 1211/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 1. Uchwała Nr 1212/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 luty 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora w projekcie „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
 1. Uchwała Nr 1213/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych do kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych
 1. Uchwała Nr 1214/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do kursów specjalistycznych
 1. Uchwała Nr 1215/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie pokrycia kosztów  cateringu z tytułu organizacji szkolenia  „Leczenie ran to umiejętność terapii: opatrunki nowoczesne, NPWT i kompresjoterapia