Uchwała Nr 14/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP  w Łomży na VIII kadencję

Do Pobrania:

Uchwała Nr 14/VIII/2023