PREZYDIUM ORPiP z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1. Uchwała Nr 293/VII/2017/ w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

PREZYDIUM ORPiP z dnia 11 maja 2017 r.

1. Uchwała Nr 294/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 295/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 296/VII/2017/ w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

ORPiP z dnia 14 czerwiec 2017 r.

1. Uchwała Nr 297/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 298/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
3. Uchwała Nr 299/VII/2017 w sprawie w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
4. Uchwała Nr 300/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
5. Uchwała Nr 301/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
6. Uchwała Nr 302/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
7. Uchwała Nr 303/VII/2017 w sprawie:skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 304/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
9. Uchwała Nr 305/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 306/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
11. Uchwała Nr 307/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
12. Uchwała Nr 308/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
13. Uchwała Nr 309/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
14. Uchwała Nr 310/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
15. Uchwała Nr 311/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
16. Uchwała Nr 312/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
17. Uchwała Nr 313/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
18. Uchwała Nr 314/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
19. Uchwała Nr 315/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
20. Uchwała Nr 316/VII/201 w sprawie zmiany w tytule Regulaminu Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
21. Uchwała Nr 317/VII/2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Problemowych
22. Uchwała Nr 318/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji do spraw Kształcenia
23. Uchwała Nr 319/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Socjalno – Bytowej
24. Uchwała Nr 320/VII/2017 w sprawie wystosowania apelu do Dyrektora Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem p. Roledera

PREZYDIUM ORPiP z dnia 04 lipca 2017 r.

1. Uchwała Nr 321/VII/2017 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Łomży po wykreśleniu się z OIPiP w Ostrołęce
2. Uchwała Nr 322/VII/2017 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Łomży po wykreśleniu się z OIPiP w Ostrołęce
3. Uchwała Nr 323/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży w związku z przejściem na obszar działania OIPiP w Ostrołęce
4. Uchwała Nr 324/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
5. Uchwała Nr 325/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
6. Uchwała Nr 326/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
7. Uchwała Nr 327/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 328/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 329/VII/2017 w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

PREZYDIUM ORPiP z dnia 20 lipca 2017 r.

1. Uchwała Nr 330/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 331/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 332/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 333/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 334/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 335/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
7. Uchwała Nr 336/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
8. Uchwała Nr 337/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 338/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 339/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
11. Uchwała Nr 340/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
12. Uchwała Nr 341/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
13. Uchwała Nr 342/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
14. Uchwała Nr 343/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
15. Uchwała Nr 344/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
16. Uchwała Nr 345/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
17. Uchwała Nr 346/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
18. Uchwała Nr 347/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
19. Uchwała Nr 348/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
20. Uchwała Nr 349/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
21. Uchwała Nr 350/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
22. Uchwała Nr 351/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
23. Uchwała Nr 352/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 353/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
25. Uchwała Nr 354/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
26. Uchwała Nr 355/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
27. Uchwała Nr 356/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
28. Uchwała Nr 357/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
29. Uchwała Nr 358/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
30. Uchwała Nr 359/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
31. Uchwała Nr 360/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
32. Uchwała Nr 361/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
33. Uchwała Nr 362/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
34. Uchwała Nr 363/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży

ORPiP z dnia 20 września 2017 r.

1. Uchwała Nr 364/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 365/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 366/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 367/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 368/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 369/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
7. Uchwała Nr 370/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
8. Uchwała Nr 371/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
9. Uchwała Nr 372/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 373/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
11. Uchwała Nr 374/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
12. Uchwała Nr 375/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
13. Uchwała Nr 376/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
14. Uchwała Nr 377/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
15. Uchwała Nr 378/VII/2017 w sprawie zrzeczenia się Prawa Wykonywania Zawodu
16. Uchwała Nr 379/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
17. Uchwała Nr 380/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
18. Uchwała Nr 381/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
19. Uchwała Nr 382/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
20. Uchwała Nr 383/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
21. Uchwała Nr 384/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
22. Uchwała Nr 385/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
23. Uchwała Nr 386/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 387/VII/2017 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży Pana Adama Krysińskiego
25. Uchwała Nr 388/VII/2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału w Konferencji Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
26. Uchwała Nr 389/VII/2017 w sprawie partycypowania w kosztach z tytułu przynależności do Forum Zawodów Zaufania Publicznego
27. Uchwała Nr 390/VII/2017 w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla pielęgniarek i położnych w Ośrodku w Dworakach Staśkach
28. Uchwała Nr 391/VII/2017 w sprawie zakupu programu komputerowego WORD dla potrzeb Izby
29. Uchwała Nr 392/VII/2017 w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję
30. Uchwała Nr 393/VII/2017 w sprawie wytypowania osób do wyróżnień za pracę