1. Uchwała Nr 403/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 404/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 405/VII/2017 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 406/VII/2017 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży z powodu śmierci
 5. Uchwała Nr 407/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 6. Uchwała Nr 408/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 409/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 8. Uchwała Nr 410/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 9. Uchwała Nr 411/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 412/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 413/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 414/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 415/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 416/VII/2017w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 417/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 418/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 419/VII/2017 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 420/VII/2017w sprawie zakupu drukarki dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 19. Uchwała Nr 421/VII/2017 w sprawie zakupu upominków świątecznych samotnym emerytkom będących w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
 20. Uchwała Nr 422/VII/2017 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb Izby na rok 2018
 21. Uchwała Nr 423/VII/2017 w sprawie pokrycia kosztów szkoleń i konferencji organizowanych dla organów Izby i członków samorządu w 2018 roku
 22. Uchwała Nr 424/VII/2017 w sprawie dopłaty do relikwiarza
 23. Uchwała Nr 425/VII/2017 w sprawie wypłacenie nagrody dla studenta/studentki za najlepszą statuetkę
 24. Uchwała Nr 426/VII/2017w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 25. Uchwała Nr 427/VII/2017 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2018 działającego przy OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 428/VII/2017 w sprawie w sprawie ustalenia terminu Zjazdu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 27. Uchwała Nr 429/VII/2017 w sprawie w sprawie ustalenia terminu Posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2018