PLAN SZKOLEŃ 2020 r- organizator: Stowarzyszenie Pielęgniarek i
Położnych na Rzecz Rozwoju,Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

DO POBRANIA:

Plan szkoleń cz. 1

Plan szkoleń cz. 2