Archiwum - Posiedzenia ORPiP i Prezydium 2015/2016


ORPiP z dnia 16 grudnia 2016 r.


ORPiP z dnia 16 grudnia 2016 r.

 1. Uchwała Nr 193/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 194/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 195/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 4. Uchwała Nr 196/VII/2016 w sprawie  wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 197/VII/2016 w sprawie  wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 198/VII/2016 w sprawie  wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 199/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 8. Uchwała Nr 200/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 9. Uchwała Nr 201/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 10. Uchwała Nr 202/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 11. Uchwała Nr 203/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 12. Uchwała Nr 204/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 13. Uchwała Nr 205/VII/2016 w sprawie  wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 14. Uchwała Nr 206/VII/2016 w sprawie  udzielenia nagrody emerytalnej
 15. Uchwała Nr 207/VII/2016 w sprawie  udzielenia nagrody emerytalnej
 16. Uchwała Nr 208/VII/2016 w sprawie  udzielenia nagrody emerytalnej
 17. Uchwała Nr 209/VII/2016 w sprawie  udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 210/VII/2016 w sprawie  udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 19. Uchwała Nr 211/VII/2016 w sprawie  udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 20. Uchwała Nr 212/VII/2016 w sprawie  udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 21. Uchwała Nr 213/VII/2016 w sprawie  udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 22. Uchwała Nr 214/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 215/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 216/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 25. Uchwała Nr 217/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 218/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 27. Uchwała Nr 219/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 28. Uchwała Nr 220/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 29. Uchwała Nr 221/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 30. Uchwała Nr 222/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 31. Uchwała Nr 223/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 32. Uchwała Nr 224/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 33. Uchwała Nr 225/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 34. Uchwała Nr 226/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 35. Uchwała Nr 227/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 36. Uchwała Nr 228/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 37. Uchwała Nr 229/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 38. Uchwała Nr 230/VII/2016 w sprawie  dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 39. Uchwała Nr 231/VII/2016 w sprawie nie dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członków OIPiP w Łomży
 40. Uchwała Nr 232/VII/2016 w sprawie  skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 41. Uchwała Nr 233/VII/2016 w sprawie  zmiany Regulaminu Dofinansowania Kosztów Kształcenia i Dofinansowania Zawodowego Członków OIPiP w Łomży
 42. Uchwała Nr 234/VII/2016 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb Izby na rok 2017
 43. Uchwała Nr 235/VII/2016 w sprawie sposobu księgowania środków finansowania otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 44. Uchwała Nr 236/VII/2016 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2017 działającego przy OIPiP w Łomży
 45. Uchwała Nr 237/VII/2016 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracownika OIPiP Łomża
 46. Uchwała Nr 238/VII/2016  w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracownika OIPiP Łomża
 47. Uchwała Nr 239/VII/2016 w sprawie zmiany zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej ORPiP w Łomży na VII kadencję
 48. Uchwała Nr 240/VII/2016 w sprawie zmiany zatrudnienia i wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej ORPiP w Łomży na VII kadencję

Prezydium ORPiP z dnia 29 listopada 2016 r.


PREZYDIUM ORPiP z dnia 29 listopada 2016 r.

 1. Uchwała Nr 192/VII/2016  w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Prezydium ORPiP z dnia 21 października 2016 r.


PREZYDIUM ORPiP z dnia 21 października 2016 r.

 1. Uchwała Nr 187/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 21 października 2016r.  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących  kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 188/VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 21 października 2016r.  w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalistyczne w dziedzinie „ pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek
 3. Uchwała Nr 189/VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 21 października 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 4. Uchwała Nr 190/VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 21 października 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 5. Uchwała Nr 191/VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 21 października 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych

Prezydium ORPiP z dnia 23 września 2016 r..


PREZYDIUM ORPiP z dnia 23 września 2016 r.

 1. Uchwała Nr 182/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r. w sprawie zakupu E-booka na potrzeby OIPiP
 2. Uchwała Nr 183/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r. w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na konferencję „Zastosowanie bada naukowych w praktyce CZD- Warszawa”
 3. Uchwała Nr 184/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 185/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 186/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pielęgniarek

Prezydium ORPiP z dnia 23 września 2016 r..


PREZYDIUM ORPiP z dnia 23 września 2016 r.

 1. Uchwała Nr 182/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r. w sprawie zakupu E-booka na potrzeby OIPiP
 2. Uchwała Nr 183/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r. w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na konferencję „Zastosowanie bada naukowych w praktyce CZD- Warszawa”
 3. Uchwała Nr 184/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 185/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 186/VII/2016  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2016r.  w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pielęgniarek

Prezydium ORPiP z dnia 07 września 2016 r.


ORPiP z dnia 07 września 2016 r.

 1. Uchwała Nr 159/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 2. Uchwała Nr 160/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 3. Uchwała Nr 161/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 4. Uchwała Nr 162/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 5. Uchwała Nr 163/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 6. Uchwała Nr 164/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 7. Uchwała Nr 165/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 8. Uchwała Nr 166/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 9. Uchwała Nr 167/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 10. Uchwała Nr 168/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 11. Uchwała Nr 169/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 12. Uchwała Nr 170/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek  położnych
 13. Uchwała Nr 171/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie bezzwrotnej zapomogi
 14. Uchwała Nr 172/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia informatyka na potrzeby izby
 15. Uchwała Nr 173/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu niszczarki na potrzeby OIPiP Łomża
 16. Uchwała Nr 174/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu laminarki na potrzeby OIPiP Łomża
 17. Uchwała Nr 175/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu foteli biurowych na potrzeby OIPiP Łomża
 18. Uchwała Nr 176/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu uroczystego stroju pielęgniarki przyjętego uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 19. Uchwała Nr 177/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu termosów na potrzeby OIPiP Łomża
 20. Uchwała Nr 178/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zakupu artykułów spożywczych na Konferencję Diabetologiczną
 21. Uchwała Nr 179/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie szkoleń Pielęgniarek i Położnych na podstawie wytycznych Konsultanta Krajowego dotyczące realizacji zleceń lekarskich
 22. Uchwała Nr 180/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji kształcenia
 23. Uchwała Nr 181/VII/2016 ORPiP w Łomży z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zorganizowania szkoleń dla pielęgniarek i położnych na temat leczenia ran przewlekłych w poszczególnych rejonach izby: Grajewo, Kolno, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów

Prezydium ORPiP z dnia 11 lipca 2016r


Prezydium ORPiP z dnia 11 lipca 2016r 

 1. Uchwała Nr 137/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 2. Uchwała Nr 138/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 3. Uchwała Nr 139/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 4. Uchwała Nr 140/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 5. Uchwała Nr 141/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 6. Uchwała Nr 142/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 7. Uchwała Nr 143/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 8. Uchwała Nr 144/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 9. Uchwała Nr 145/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 10. Uchwała Nr 146/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 11. Uchwała Nr 147/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 12. Uchwała Nr 148/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 13. Uchwała Nr 149/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 14. Uchwała Nr 150/VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 15. Uchwała Nr 151/VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 16. Uchwała Nr 152/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek , położnych
 17. Uchwała Nr 153/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek , położnych
 18. Uchwała Nr 154/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek , położnych
 19. Uchwała Nr 155/VII/2016 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki , która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 20. Uchwała Nr 156/VII/2016 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki , która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 21. Uchwała Nr 157/VII/2016 r. w sprawie przyznania odznaczenia samorządowego
 22. Uchwała Nr 158/VII/2016 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych

ORPiP z dnia 14 czerwca 2016 r.


ORPiP z dnia 14 czerwca 2016 r. 

 1. Uchwała Nr 114/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 115/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 116/VII/2016 w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do okręgowej rady pielęgniarek , położnych
 4. Uchwała Nr 117/VII/2016  w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 118/VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 119/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 120/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 121/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 122/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 123/VII/2016 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 11. Uchwała Nr 124/VII/2016 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 12. Uchwała Nr 125/VII/2016 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 13. Uchwała Nr 126/VII/2016 w sprawie wydania zaświadczenia położnej o odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu położnej , przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 14. Ustaw Nr 127/VII/2016 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 15. Ustawa Nr 128/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 16. Ustawa Nr 129/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 17. Ustawa Nr 130/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 18. Ustawa Nr 131/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 19. Ustawa Nr 132/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 20. Ustawa Nr 133/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 21. Uchwała Nr 134/VII/2016 w sprawie powołania Komisji Diabetologicznej
 22. Uchwała Nr 135/VII/2016 w sprawie zatrudnienia pracownika w OIPiP w Łomży w ramach stażu z Biura Pracy
 23. Uchwała Nr 136/VII/2016 w sprawie zakupu drukarki kolorowej dla potrzeb Izby
 24. Uchwała Nr 136/1/VII/2016 w sprawie zakupu banera reklamowego dla potrzeb Izby
 25. Uchwała Nr 136/2/VII/2016 w sprawie powołania ekspertów tzw. zespołu do spraw legislacji

Prezydium ORPiP z dnia 10 maja 2016 r.


Prezydium ORPiP z dnia 10 maja 2016 r. 

 1. Uchwała Nr 111/VII/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 112/VII/2016 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek
 3. Uchwała Nr 113/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych

Prezydium ORPiP z dnia 18 marca 2016r.


Prezydium ORPiP z dnia 18 marca 2016r.

 1. Uchwała Nr 102/VII/2016 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do podpisania umów
 2. Uchwała Nr 103/VII/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 104/VII/2016 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „ Monitorowanie dobrostanu płodem w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych
 4. Uchwała Nr 105/VII/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 106/VII/2016 w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część II dla pielęgniarek i położnych”
 6. Uchwała Nr 107/VII/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 108/VII/2016   w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 109/VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 110/VII/2016 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych

ORPiP z dnia 17 lutego 2016 r.


ORPiP z dnia 17 lutego 2016 r. 

 1. Uchwała Nr 78/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 79/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 80/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 4. Uchwała Nr 81/VII/2016 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 82/VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek , położnych
 6. Uchwała Nr 83/ VII/2016 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 84/VII/2016 w sprawie wydania nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 8. Uchwała Nr 85/VII/2016 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 86/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 10. Uchwała Nr 87/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 88/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 89/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 90/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 91/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 92/VII/2016 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 93/VII/2016 w sprawie ustalenia terminu XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 17. Uchwała Nr 94/VII/2016 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXV –  lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych
 18. Uchwała Nr 95/VII/2016 w sprawie zakupu niszczarki do dokumentów dla potrzeb OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 96/VII/2016 w sprawie zakupu materiałów do malowania i remontu pomieszczeń OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 97/VII/2016 w sprawie przyjęcia regulaminów i planów pracy komisji problemowych działających przy ORPiP w Łomży na rok 2016
 21. Uchwała Nr 98/VII/2016 w sprawie odmowy wypłaty nagrody emerytalnej
 22. Uchwała Nr 99/VII/2016 w sprawie przyznania odznaczeń samorządowych
 23. Uchwała Nr 100/VII/2016 w sprawie pokrycia kosztów związanych z obchodami XXV –  lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych
 24. Uchwała Nr 101/VII/2016 w sprawie zakupu Kroniki

ORPiP z dnia 16 grudnia 2015 r.


1. Uchwała Nr 48/VII/2015 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
2. Uchwała Nr 49/VII/2015 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
3. Uchwała Nr 50/VII/2015 w sprawie wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
4. Uchwała Nr 51/VII/2015 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
5. Uchwała Nr 52/VII/2015 – 65/VII/2015 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
6. Uchwała Nr 66/VII/2015 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb Izby na rok 2016
7. Uchwała Nr 67/VII/2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do udziału w posiedzeniach Rad Społecznych w szpitalach z terenu działania OIPiP
8. Uchwała Nr 68/VII/2015 w sprawie powołania Komisji Diabetologicznej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży
9. Uchwała Nr 69/VII/2015 w sprawie wytypowania członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Onkologii w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
10. Uchwała Nr 70/VII/2015 w sprawie pokrycia kosztów szkoleń i konferencji organizowanych dla organów Izby i członków samorządu w 2016 roku
11. Uchwała Nr 71/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
12. Uchwała Nr 72/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)” dla pielęgniarek i położnych
13. Uchwała Nr 73/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
14. Uchwała Nr 74/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek
15. Uchwała Nr 75/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
16. Uchwała Nr 76/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych
17. Uchwała Nr 77/VII/2015 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia specjalizacji dla członków OIPiP w Łomży


Prezydium ORPiP z dnia 26 listopada 2015 r.


1. Uchwała Nr 30/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

2. Uchwała Nr 31/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

3. Uchwała Nr 32/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

4. Uchwała Nr 33/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych

5. Uchwała Nr 34/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

6. Uchwała Nr 35/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne” dla położnych

7. Uchwała Nr 36/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

8. Uchwała Nr 37/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych

9. Uchwała Nr 38/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

10. Uchwała Nr 39/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki paliatywnej” dla pielęgniarek

11. Uchwała Nr 40/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

12. Uchwała Nr 41/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego” dla pielęgniarek

13. Uchwała Nr 42/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

14. Uchwała Nr 43/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” dla pielęgniarek

15. Uchwała Nr 44/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

16. Uchwała Nr 45/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek

17. Uchwała Nr 46/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

18. Uchwała Nr 47/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek


ORPiP z dnia 13 listopada 2015 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na którym ukonstytuowała się ORPiP na VII kadencję działalności. Dokonano wyboru Prezydium ORPiP oraz wyboru osób na stanowiska funkcyjne. W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków ORPiP w Łomży na ogólną liczbę 13 osób. Zostało podjętych 29 uchwał ORPiP w Łomży tj.:

1. Uchwała Nr 1/VII/2015 w sprawie wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

2. Uchwała Nr 2/VII/2015 w sprawie wyboru na stanowisko sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

3. Uchwała Nr 3/VII/2015 w sprawie wyboru na stanowisko skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

4. Uchwała Nr 4/VII/2015 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

5. Uchwała Nr 5/VII/2015 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w na VII kadencję

6. Uchwała Nr 6/VII/2015 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

7. Uchwała Nr 7/VII/2015 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję

8. Uchwała Nr 8/VII/2015 w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

9. Uchwała Nr 9/VII/2015 w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

10. Uchwała Nr 10/VII/2015 w sprawie powołania i składu Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na okres VII kadencji

11. Uchwała Nr 11/VII/2015 w sprawie powołania i składu Komisji ds. Kształcenia działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na okres VII kadencji

12. Uchwała Nr 12/VII/2015 w sprawie powołania i składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na okres VII kadencji

13. Uchwała Nr 13/VII/2015 w sprawie upoważnienia osób powołanych do dysponowania rachunkiem bankowym na okres VII kadencji

14. Uchwała Nr 14/VII/2015 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania podpisów w imieniu Przewodniczącej ORPiP w Łomży na VII kadencję

15. Uchwała Nr 15/VII/2015 w sprawie terminu posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

16. Uchwała Nr 16/VII/2015 w sprawie powołania pełnomocników w rejonach oraz Zespołu ds. opiniowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

17. Uchwała Nr 17/VII/2015 w sprawie wytypowania i upoważnienia przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia na przekazanie dotacji ze środków publicznych i sposobu jej rozliczenia na okres VII kadencji i do podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej ośrodka informacyjno-edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych na okres VII kadencji

18. Uchwała Nr 18/VII/2015 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowe

19. Uchwała Nr 19/VII/2015 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie ośrodka informacyjno-edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych działającego przy OIPiP w Łomży

20. Uchwała Nr 20/VII/2015 w sprawie uchylenia uchwał podjętych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

21. Uchwała Nr 21/VII/2015 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży

22. Uchwała Nr 22/VII/2015 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych

23. Uchwała Nr 23/VII/2015 w sprawie wykreślenia pielęgniarza z rejestru pielęgniarek, położnych

24. Uchwała Nr 24/VII/2015 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

25. Uchwała Nr 25/VII/2015 w sprawie upoważnienia członka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do zaopiniowania sposobu podziału środków na wynagrodzenia

26. Uchwała Nr 26/VII/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

27. Uchwała Nr 27/VII/2015 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych

28. Uchwała Nr 28/VII/2015 w sprawie dofinansowania z tytułu ukończenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych będących członkami OIPiP w Łomży

29. Uchwała Nr 29/VII/2015 w sprawie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składu Komisji Egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy”