1. Uchwała  Nr 989/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 2. Uchwała  Nr 990/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 3. Uchwała  Nr 991/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 4. Uchwała  Nr 992/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wydania duplikaty prawa wykonywania zawodu z powodu zniszczenia
 5. Uchwała  Nr 993/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała  Nr 994/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała  Nr 995/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała  Nr 996/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała  Nr 997/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała  Nr 998/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała  Nr 999/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie przyznania nagrody emerytalnej dla członka samorządu  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała  Nr 1000/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała  Nr 1001/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała  Nr 1002/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu kalendarzy Vademecum Pielęgniarki i Położnej na potrzeby ORPiP w Łomży
 15. Uchwała  Nr 1003/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wykreślenia z rejestru w CEIDG przedsiębiorcy IPMC Przemysław Warnke organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała  Nr 1004/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie opłacenia kosztów prawnika na potrzeby Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 17. Uchwała  Nr 1005/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu szyby ochronnej (plexi) na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 18. Uchwała  Nr 1006/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zakupu programu Excel na potrzeby księgowości i biura OIPiP w Łomży
 19. Uchwała  Nr 1007/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021r. w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 20. Uchwała  Nr 1008/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 21. Uchwała  Nr 1009/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (licencjat pielęgniarstwa)
 22. Uchwała  Nr 1010/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 23. Uchwała  Nr 1011/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 24. Uchwała  Nr 1012/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 października 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu