1. Uchwała Nr 936/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 937/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 3. Uchwała Nr 938/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 4. Uchwała Nr 939/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała Nr 940/VII/2021Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 6. Uchwała Nr 941/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 7. Uchwała Nr 942VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 943/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 9. Uchwała Nr 944/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 10. Uchwała Nr 945/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 946/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 947/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń na potrzeby Izby