1. Uchwała Nr 903/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  2. Uchwała Nr 904/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia  2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
  3. Uchwała Nr 905/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2021 działającego przy OIPiP w Łomży
  4. Uchwała Nr 906/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
  5. Uchwała Nr 907/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2021
  6. Uchwała Nr 908/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
  7. Uchwała Nr 909/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
  8. Uchwała Nr 910/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży