1. Uchwała Nr 802/VII/2020 w sprawie zmiany zatrudnienia oraz wynagrodzenia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży