1. Uchwała 742/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
2. Uchwała 743/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
3. Uchwała 744/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
4. Uchwała 745/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
5. Uchwała 746/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
6. Uchwała 747/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
7. Uchwała 748/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
8. Uchwała 749/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
9. Uchwała 750/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
10. Uchwała 751/VII/2019 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
11. Uchwała 752/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę dla członków samorządu
12. Uchwała 753/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
13. Uchwała 754/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
14. Uchwała 755/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
15. Uchwała 756/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członka OIPiP w Łomży
16. Uchwała 757/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
17. Uchwała 758/VII/2019 w sprawie prenumeraty czasopisma dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2020
18. Uchwała 759/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
19. Uchwała 760/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
20. Uchwała 761/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych