1. Uchwała Nr 485/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 486/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 487/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 488/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 5. Uchwała Nr 489/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 6. Uchwała Nr 490/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 491/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 492/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 9. Uchwała Nr 493/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 10. Uchwała Nr 494/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 11. Uchwała Nr 495/VII/2018 w sprawie wynajęcia nowego lokalu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży oraz pokrycia kosztów związanych z najmem
 12. Uchwała Nr 496/VII/2018 w sprawie zakupu mebli dostosowanych do wymogów wprowadzonych przez RODO
 13. Uchwała Nr 497/VII/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 14. Uchwała Nr 498/VII/2018 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 15. Uchwała Nr 499/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 16. Uchwała Nr 500/VII/2018 w sprawie zmiany adresu siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży