1. Uchwała Nr 623/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 624/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 625/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 626/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 627/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 6. Uchwała Nr 628/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie: sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2019 działającego przy OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 629/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 8. Uchwała Nr 630/VII/2019  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie  zakupu klamek  do pomieszczeń biurowych OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 631/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, wraz z zorganizowaniem Konferencji na temat „Ogólnopolska konferencja pielęgniarstwo w perspektywie XXI wieku. Wartości. Praca. Zdrowie.”, oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją.
 10. Uchwała Nr 632/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie rozwiązania umowy z księgową zatrudnionej w Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 633/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zmiany zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 12. Uchwała Nr 634/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia księgowej OIPiP w Łomży

 

 1. Uchwała Nr 635/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Łomży  w sprawie:  przyznania nagrody dla księgowej OIPiP w Łomży za wieloletnią pracę
 1. Uchwała Nr 636/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji konferencji dla położnych
 2. Uchwała Nr 637/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania komisji do spraw kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych