1. Uchwała Nr 430/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do centralnego rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 431/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 432/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 433/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 434/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 435/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 436/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 437/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 438/VII/2018 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 439/VII/2018 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 440/VII/2018 w sprawie skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 12. Uchwała Nr 441/VII/2018 w sprawie skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 13. Uchwała Nr 442/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 14. Uchwała Nr 443/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 15. Uchwała Nr 444/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 16. Uchwała Nr 445/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 17. Uchwała Nr 446/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 447/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 448/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 449/VII/2018 w sprawie odrzucenia częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 450/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 22. Uchwała Nr 451/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 23. Uchwała Nr 452/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 24. Uchwała Nr 453/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 25. Uchwała Nr 454/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 2018 r.
 26. Uchwała Nr 455/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 2018 r.
 27. Uchwała Nr 456/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w 2018 r.
 28. Uchwała Nr 457/VII/2018 w sprawie podjęcia współpracy z firmą ubezpieczeniową INTER
 29. Uchwała Nr 458/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów przejazdu na Beatyfikację Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
 30. Uchwała Nr 459/VII/2018 w sprawie ustalenia daty Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 31. Uchwała Nr 460/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia dla Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 32. Uchwała Nr 461/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika OIPiP w Łomży na VII kadencję
 33. Uchwała Nr 462/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia sekretarza OIPiP w Łomży na VII kadencję
 34. Uchwała Nr 463/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 35. Uchwała Nr 464/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych