Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Na zaproszenie Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku Józefa Mozolowskiego w dniu 2 września Przewodnicząca wzięła udział w posiedzeniu plenarnym WRDS w Białymstoku. Tematem posiedzenia była sytuacja organizacyjna i finansowa opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. Podczas posiedzenia omawiane były zagadnienia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz projektowane zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Na  temat sytuacji szpitali i pracowników służby zdrowia dyskutowali przedstawiciele rządu, samorządów, związkowcy, pracownicy i pracodawcy. Wśród uczestników byli Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie – Andrzej Jacyna,  Piotr Duda – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Dorota Gardias – Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, posłanka Bernadeta Krynicka a także dyrektorzy szpitali województwa podlaskiego. Prezentację dotyczącą sytuacji finansowej szpitali województwa podlaskiego przedstawił na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów placówek dr n. med. Waldemar Pędziński –  Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Medycznego pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Świetną prezentację  dotyczącą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia przygotowała i przedstawiła Agnieszka Olchin Przewodnicząca ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz Przewodnicząca zespołu roboczego ds. wynagrodzeń przy WRDS. Z prezentacją można zapoznać się poniżej.