1. Uchwała Nr 933/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  2. Uchwała Nr 934/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
  3. Uchwała Nr 935/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 kwietnia  2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży