1. Uchwała Nr 475/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  2. Uchwała Nr 476/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  3. Uchwała Nr 477/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  4. Uchwała Nr 478/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  5. Uchwała Nr 479/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  6. Uchwała Nr 480/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  7. Uchwała Nr 481/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
  8. Uchwała Nr 482/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
  9. Uchwała Nr 483/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
  10. Uchwała Nr 484/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek i położnych w Łomży