1. Uchwała Nr 1153/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek   prowadzonego przez ORPiP w Łomży
  2. Uchwała Nr 1154/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP  w Łomży
  3. Uchwała Nr 1155/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
  4. Uchwała Nr 1156/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
  5. Uchwała Nr 1157/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada  2022 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  6. Uchwała Nr 1158/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada  2022 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  7. Uchwała Nr 1159/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  8. Uchwała Nr 1160/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  
  9. Uchwała Nr 1161/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  10. Uchwała Nr 1162/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalnie w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych KOM/1/Łomża
  11. Uchwała Nr 1163/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych  EKG/1/Łomża